Functioneel ontwerp

Sinds jaar en dag worden wereldwijd faunavoorzieningen aangelegd wat noodzakelijk is om de versnipperde leefgebieden van soorten met elkaar in verbinding te houden. In Nederland is daar onder andere het ‘Ontsnipperingsprogramma’ MJPO voor afgerond maar bij menig nieuw infrawerk is er de noodzaak om voorzieningen aan te brengen voor enerzijds het voorkomen van barrière werking voor de natuur en anderzijds het garanderen van de verkeersveiligheid. Van belang is dan ook dat in beide gevallen de voorzieningen functioneel  worden aangelegd zodat een toekomstbestendig ecologisch- en wegsysteem is gegarandeerd.

Ecoduct ‘Feldbiss’, Brunssummerheide, Buitenring Parkstad Limburg.


MOS-Ecologie heeft ruime ervaring in ‘onsnippering’ van infrastructuur bij diverse grote werken en kan u uitgebreid voorzien in advies voor en ontwerp van o.a.:

  • faunatunnels, ecoduikers, passages boven- en onderlangs weg en water, ecoducten en faunabruggen;
  • faunakerende en geleidende voorzieningen, wildrasters, amfibieschermen en uittredevoorzieningen (FUP’s);
  • geleidende voorzieningen en ‘hop-overs’ voor vleermuizen;
  • landschappelijk inrichting en inpassing van ecologische voorzieningen;
  • monitoring functionaliteit faunavoorzieningen.