Ontzorgen en adviseren in de uitvoering

MOS-ecologie voorziet in de ecologische coördinatie van uitvoeringstrajecten in de weg- en waterbouw gedurende de voorbereidings- en realisatiefase.

De taken die MOS-Ecologie in uw project o.a. kan vervullen zijn:

  • Adviserend in en ondersteunend aan Ontwerp (inrichting, faunavoorzieningen, innovatie, ontwerpnota’s ed.)
  • Ondersteunend aan Omgevingsmanagement, Communicatie, Risico- en Contractmanagement (VTW- onderbouwing) en Planning
  • Ondersteunend aan System Engineering (verificatie en validatie van contract- en ontwerpeisen)
  • Ecologische begeleiding werkvoorbereiding en realisatie (Toolbox, presentatie, rondgang)
  • Coördinatie (ecologische) veldwerkzaamheden
  • Opstellen ecologisch werkprotocol, verslaglegging, vrijgaven, ecologisch logboek
  • Treffen mitigerende maatregelen
  • Uitvoeren nader ecologisch onderzoek
  • Verzorgen vergunningprocedure flora- en fauna-activiteit
  • Opstellen specialistische effectenanalyses voor een breed scala aan soort(groep)en

Ecologie en realisatie komen samen: slim plannen van maatregelen biedt oeverzwaluwen een tijdelijke veilige broedplaats.