Een nieuw jaar met nieuwe (natuur)kansen

  • Hoe kan ik mijzelf in tenderfase onderscheiden op het gebied van ecologie ?
  • Waar kan ik een meerwaarde bieden voor natuur binnen mijn (infra)project en wat levert dit op ?
  • Hoe borg ik of vergroot ik biodiversiteit in mijn ontwerp ?

Ongetwijfeld zijn dit vragen die je jezelf wel eens stelt of hebt gesteld. Het zijn in ieder geval vragen die steeds belangrijker worden en waar je vaker tegenaan zal lopen. Vragen die leiden tot kansen voor zowel natuur als voor jou als project(organisatie).


Een nieuw jaar betekent voor veel mensen een verse start. De balans opmaken van het jaar ervoor en de nieuwe plannen doornemen en klaarstomen voor de aankomende periode.

Ik ga door op dezelfde koers van vorig jaar. Het zoeken naar kansen voor natuur en biodiversiteit binnen mijn projecten. In tenderfase maar ook gedurende de uiteindelijke realisatie blijven zoeken naar een meerwaarde voor natuur, project en omgeving. Denken in oplossingen en mensen binnen de projectorganisaties in beweging krijgen en meenemen. Motiveren en inspireren, soms tot het eindeloze toe maar met een gezamenlijk en onderscheidend eindresultaat voor ogen!

In het afgelopen jaar heb ik mooie kansen mogen benutten bij onder andere het inspirerende project Nieuwe Verbinding N69 van Boskalis.

De afgelopen maanden is dit project volop in de media geweest, en terecht. Het is een uniek project waarbij ecologie een primaire rol speelt. In onderstaand filmpje van Boskalis wordt op een schitterende wijze weergegeven hoe de ‘Groenste weg van Brabant’ tot stand komt. Zelf heb ik hier ook een bijdrage aan mogen leveren. Zie tevens het interview op Nature Today.

 

Een belangrijk onderdeel van de Nieuwe N69 is de beekkruising ‘Keersop’ in de Dommelsche Dijk nabij Dommelen. Hier hebben we met het team van Boskalis een optimalisatie gedaan van het referentieontwerp. In plaats van een nieuwe kleine duikerbrug hebben we een kleine beekdalbrug ontworpen met een 2×25 meter overspanning. Zo kan de beek er vrijelijk onderdoor lopen en is er plaats gemaakt voor een robuuste faunazone. In de toekomst kan een veel grotere variatie aan diersoorten  de infrastructuur veilige passeren en verbinden we op een effectieve wijze het beekdal van de ‘Keersop’ met het noordelijk gelegen NNB gebied ‘Keersopperbeemden’.  Een fantastische bijdrage aan de biodiversiteit!

Huidige situatie duikerbrug Keersop en een artist impression van de ´kleine beekdalbrug´ (Boskalis)

Naast de kleine beekdalbrug hebben we binnen ons ontwerp sterk ingezet op natuur. In onderstaand item van VOS-tv geef ik hier nog wat extra inzicht in.