Marters….it runs in the family.

Marters….it runs in the like a family.

Naast mijn rol als bestuurslid van de Stichting Kleine Marters kom ik met enige regelmaat ook in mijn dagelijks werk met kleine marters in aanraking. Zo ben ik de afgelopen weken bezig geweest met een onderzoek naar deze fantastische soortgroep op een te ontwikkelen terrein in de provincie Gelderland.

Het plangebied omvat circa 10ha agrarische grond in gebruik als maisakker, grasland en schapenweides. Het gebied wordt doorsneden door enkele smalle houtsingels en droge greppels die op sommige plaatsen begroeid zijn met dichte ruigtevegetatie en braam. In theorie lijkt dit een geschikt gebied voor kleine marters door de aanwezigheid van dekking en voedsel wat de belangrijkste factoren zijn voor de aanwezigheid van deze soorten.

Onderzoekslocatie: agrarisch gebied met voor kleine marters geschikte landschapsstructuren.

Maar hoe krijg je nou inzicht in het daadwerkelijk voorkomen van kleine marters?
Daarvoor heb ik enkele Mostela’s, buiscam’s, losse cameraopstellingen en sporenbuizen 2-wekelijks binnen het plangebied gerouleerd naar plekken waar ik verwachtte dat dieren zich zouden ophouden of laten zien.

En of ze er voorkomen! Uiteindelijk heb ik op basis van beelden en sporen de wezel op diverse plaatsen binnen het gebied vastgesteld. De losse camera’s leverde ook een bunzing op en een 4-tal jonge steenmarters tegelijkertijd! Uiteindelijk kwam ook de das, de grote neef van de ‘kleintjes’ nog even in beeld.

 

Zoveel soorten marterachtigen, gaat dat wel goed?
Zolang er voldoende variatie aan eten (ze eten niet allemaal hetzelfde) voorhanden is zullen zij zonder probleem samen kunnen voorkomen binnen een gebied. Is dat niet het geval, dan kan dat in sommige gevallen leiden tot onderlinge competitie waarbij soorten elkaar gaan ontlopen of in het slechtste geval (meer uitzondering dan regel) een individu gedurende een conflict het onderspit kan delven.

Dat deze verschillende marterachtigen binnen hetzelfde gebied voorkomen is dus niet ongewoon. Bij een ander onderzoek in de provincie Noord-Brabant vond ik dat das, bunzing en wezel zelfs gebruik maakten van exact dezelfde dichtbegroeide greppel om zich door het open landschap te verplaatsen. Mooi toch als je van je verre familieleden op aan kan?!

Compilatie van verschillende marterachtigen op dezelfde locatie.